Door je bankrekening te koppelen, link je je (spaar)rekening aan je Didid-profiel. Je kan je beschikbare spaargeld verdelen over meerdere dromen en droomitems. Zo spaar je doelgericht en zie je exact welk bedrag je reeds gespaard hebt per droom(item). Het geld blijft gewoon op je spaarrekening bij je bank staan. Eigenlijk is het een visuele voorstelling van het geld dat je beschikbaar stelt voor de geselecteerde dromen en droomitems.